Kunngjøringer

På denne siden finner du aktuelle kunngjøringer fra Engerdal kommune og foretak vi har eierinteresser i.

I tillegg annonserer vi noen ganger i en av lokalavisene, Østlendingen og Lokalavisa Sør-Østerdal, eller i vår egen informasjonsavis Vard'n som kommer 4 ganger i året og eventuelt annonsebladet Trysilposten som kommer ut en gang i uka.

Høringer

Norsk lov stiller krav om offentlig høring i forbindelse med en rekke saker, blant annet etter plan- og bygningsloven. For kommunen som forvaltningsorgan vil det gjelde f eks kommuneplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og i flere tilfeller også utbyggingsavtaler og konsekvensutredninger. Hensikten er at alle skal ha mulighet til å bli hørt før vedtak fattes.
Klikk på artikkelen om den høringen du er interessert i. Der finner du kunngjøringsteksten samt høringsdokumentene. Du kan sende høringsuttalelse elektronisk til Engerdal kommune.

Anbud

Kommunene er bundet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Noen anbud lyser vi ut sjøl, for eksempel brøyting, kosting av kommunale veger og plasser. Slike publiserer vi på denne siden.
Firmaet Abakus AS i Engerdal har ansvar for de fleste av innkjøpskontraktene våre. De anbudene de har ute for oss, ligger på hjemmesida deres og/eller på Doffin.

Elektronisk søknadsskjema

Aktuelt (er det tomt under har vi ingen kunngjøringer akkurat nå):

Høring og offentlig ettersyn av forslag til Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14 vedtok formannskapet i Engerdal kommune i møte den 20.03.24 å sende forslaget til Plan for forebygging arbeid av omsorgssvikt og atferdsproblemer på høring og legge den ut til offentlig ettersyn i 6 uker til 03.05.2024.

Eiendomsskatt 2023 – Offentlig gjennomsyn

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 24. februar.

Forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune

Den 14. desember 2022 stadfestet Kommunestyre ny forskrift om snøskuterløyper.

Til toppen