Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry     Skjema innreiseregistering

Kunngjøringer

På denne siden finner du aktuelle kunngjøringer fra Engerdal kommune og foretak vi har eierinteresser i.

I tillegg annonserer vi noen ganger i en av lokalavisene, Østlendingen og Lokalavisa Sør-Østerdal, eller i vår egen informasjonsavis Vard'n som kommer 4 ganger i året og eventuelt annonsebladet Trysilposten som kommer ut en gang i uka.

Høringer

Norsk lov stiller krav om offentlig høring i forbindelse med en rekke saker, blant annet etter plan- og bygningsloven. For kommunen som forvaltningsorgan vil det gjelde f eks kommuneplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og i flere tilfeller også utbyggingsavtaler og konsekvensutredninger. Hensikten er at alle skal ha mulighet til å bli hørt før vedtak fattes.
Klikk på artikkelen om den høringen du er interessert i. Der finner du kunngjøringsteksten samt høringsdokumentene. Du kan sende høringsuttalelse elektronisk til Engerdal kommune.

Anbud

Kommunene er bundet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Noen anbud lyser vi ut sjøl, for eksempel brøyting, kosting av kommunale veger og plasser. Slike publiserer vi på denne siden.
Firmaet Abakus AS i Engerdal har ansvar for de fleste av innkjøpskontraktene våre. De anbudene de har ute for oss, ligger på hjemmesida deres og/eller på Doffin.

Elektronisk søknadsskjema

Aktuelt (er det tomt under har vi ingen kunngjøringer akkurat nå):

Offentlig høring - gebyrregulativet for Engerdal kommune 2022

Engerdal kommunes gebyrregulativ for 2022 legges ut på høring med høringsfrist 14.12.2021.

Høring navnesak –skor/skår/skør i Engerdal

Språkrådet har tatt opp navnesak for naturnavnet Sagbekkskåra. Spørsmålet er om navnet skal skrives med å eller o.  Hvis det er noen som har innspill/uttalelser til denne saken ber vi om at dere sender disse til Engerdal kommune innen 15 desember.

Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022

Barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd. Offentlige instanser, lag og foreninger og private kan søke om tilskudd.

Fastsatt planprogram for Tangen Hyttefelt ID 2020-0400 - Engerdal kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 har Engerdal formannskap den 03.11.2021 behandlet og vedtatt planprogram for Reguleringsplan for Tangen hyttefelt.

Kunngjøring –vedtatt planprogram for reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen

Formannskapet fastsatte i møte 25.08.21 planprogram for reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Hyllsjøen Hytteområde I-II-III - PlanID 20160300

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 08.09.2021 ny reguleringsplan for Hyllsjøen I-II-III, planID 20160300 med tilhørende bestemmelser. Samtidig oppheves tidligere reguleringsplan for Hyllsjøen, planID 20030400 og Hyllsjøen sør I, HB1205.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Øregga Massetak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Formannskapet i møte den 25.08.2021 å sende forslag til reguleringsplan for Øregga Massetak (Plan Id 20200200)  på høring og legge den ut til offentlig høring med høringsfrist 15.10.2021.

Til toppen