Eiendomsskatt 2023 – Offentlig gjennomsyn

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 24. februar.

Offentlige dokumenter:

Skatteliste offentlig ettersyn - Fritak 2023 (PDF, 485 kB)

Skatteliste offentlig ettersyn_Næring 2023 (PDF, 454 kB)

Skatteliste offentlig ettersyn_Uten fritak_2023 (PDF, 6 MB)

 

Klagefristen er 6 uker fra lista er lagt ut. Det kan klages på eiendomsskattevedtaket hvert år, såfremt det ikke er klaget med samme begrunnelse tidligere år. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal eller til 

postmottak@engerdal.kommune.no 

innen 6. april 2023.

Til toppen