Høring og offentlig ettersyn av forslag til Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14 vedtok formannskapet i Engerdal kommune i møte den 20.03.24 å sende forslaget til Plan for forebygging arbeid av omsorgssvikt og atferdsproblemer på høring og legge den ut til offentlig ettersyn i 6 uker til 03.05.2024.

Ungdommer på stranden i solnedgang. - Klikk for stort bilde pixabay.com

Planforslaget kommer i forbindelse med barnevernsreformen, som trådte i kraft 1.1.22. Det er nå lovfestet i Barnevernloven § 3 -1 at kommunestyret skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Denne planen skal forankres i kommuneplanen og inngå i kommunens planstrategi.
 

 

 

 

Eventuelle merknader til planforslaget bes sendt innen 03.05.24 til
Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 ENGERDAL eller elektronisk eller på e-post

 

 

Høringsdokumenter:
Forslag til Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker (PDF, 5 MB)
 

Til toppen