Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Femundshytten - PlanId 20230200

I medhold av Plan og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i Engerdal kommune i møte den 19.06.2024 ny reguleringsplan for Femundshytten (PlanId 20230200) med tilhørende bestemmelser.

Gamle hus og brygge nede ved Femund - Klikk for stort bilde Feste

Reguleringsplanen er en detaljregulering jfr. PBL § 12-3. Planens hensikt er å legge til rette for å sikre videre fast bosetning og næringsutvikling på Femundshytten, og samtidig ivareta kulturminne- og reindriftshensyn.

Planområdet ligger på vestsiden av Femunden i Engerdal kommune. Tufsingdalen er nærmeste tettsted 20 km vest, om en kjører bil. Kommunesenteret i Engerdal ligger ca. 80 km lengre sør, mens Røros ligger ca.70 km lengre nord 

Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap.VI, påklages til departementet. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal innen 3. uker fra denne kunngjøringen.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må fremmes innen 3. år fra denne kunngjøringsdato, jfr. Plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3. Evt. krav må fremsettes skriftlig til Engerdal kommune.

Detaljergulering Femundshytten_Planbeskrivelse_240522 (PDF, 7 MB)

Detaljreguleringsplan Femundshytten 240507-A2-L.pdf (PDF, 3 MB)

ROS Femundshytten 240507.pdf (PDF, 2 MB)

Reguleringsplan Femundshytten, PlanId 20230200 - 2. gangs behandlingsluttbehandling (PDF, 409 kB)

Saksprotokoll Reguleringsplan Femundshytten, PlanId 20230200 - 2. gangs behandlingsluttbehandling (PDF, 61 kB)

Bestemmelser Femundshytten - Redigert 24.05 (PDF, 153 kB)

Til toppen