Omsorgsboliger i Engerdal sentrum

Vi kan med glede meddele at omsorgsboligene i Engerdal nærmer seg ferdigstillelse. Slik det ser ut nå vil det være klart for innflytting 01.02.23.

Boligene er regulert som omsorgsbolig, og tildeles etter «Prinsipp og kriterium for tildeling av tjenester»» som du finner her

 

 

Et utdrag av kriterium/vurderingstema:

  • En må vurdere om søker fremdeles kan bo i egen bolig ved å legge til rette med evt. hjelpemidler eller andre egnede tiltak
  • Der det er mulig skal andre tjenester være prøvd, som for eksempel praktisk bistand, hjemmesykepleie, dagaktivitetstilbud m.m.
  • Søker må være ute av stand til å ivareta egne interesser på boligmarkedet
  • Søker må ha behov for bolig som er tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Søker med moderat funksjonssvikt kan tildeles omsorgsbolig når dette kan forebygge ytterligere funksjonssvikt Blant søkere som fyller kriteriene, vil tildeler kunne legge vekt på hensynet til rasjonell tjenesteytelse og sammensetning av beboere i boligene.

 

Søknadsskjema om pleie- og omsorgstjenester finner du  her 

Til toppen