Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Tildeling av tjenester

I Engerdal kommune har tildelerenheten funksjon som koordinerende enhet. Det er våre saksbehandlere som har ansvar for habiliterings – og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen etter helse og omsorgstjenestelovens §7-3. 

Saksbehandlerne kartlegger, vurderer og saksbehandler saker og søknader, herunder søknad om koordinator og individuell plan. Tildeling av tjenester gjennom vedtak. Sikrer tverrfaglig samarbeid innad i kommunen gjennom tverrfaglige team.

 

Søk her

Kontakt oss

Hege Bergersen
Saksbehandler
E-post
Telefon 400 24 908
Lene Cecilie Lillesu
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 400 24 933
Til toppen