Tildeling av tjenester

I Engerdal kommune har tildelerenheten funksjon som koordinerende enhet. Det er våre saksbehandlere som har ansvar for habiliterings – og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen etter helse og omsorgstjenestelovens §7-3. 

Saksbehandlerne kartlegger, vurderer og saksbehandler saker og søknader, herunder søknad om koordinator og individuell plan. Tildeling av tjenester gjennom vedtak. Sikrer tverrfaglig samarbeid innad i kommunen gjennom tverrfaglige team.

Les mer om tildeling av tjenester i dokumentet:  Prinsipp og kriterium for tildeling av tjenester (PDF, 956 kB)

 

Søk her

Kontakt oss

Hege Bergersen
Saksbehandler
E-post
Telefon 40 02 49 08
Lene Cecilie Lillestu
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 40 02 49 33
Til toppen