Stedsutvikling Drevsjø - Blokkodden– hvor er vi nå?

Det har vært stille fra prosjektet Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden, men vi har jobbet godt i kulissene. Prosjektet har mottatt kr 1 000 000 fra Engerdal kommune, hvor kr 333 333 skulle brukes på planene på Blokkodden, og de resterende 666 666 på første tiltak på prioriteringslisten til prosjektet. Første prosjekt på listen var opparbeidelse av en park ved barnehagen.

Følgende av vedtatt og planlagte tiltak er gjennomført høsten -21 - sommeren 22 på Blokkodden:

  1. Grusing av stier og veger ute på området
  2. Diverse rydding på hele området
  3. Etablering av flere rastebenker ute på området
  4. Gjerde og portal inngangsparti og rundt tømmestasjon
  5. Benker/bålplass ved inngangen, utvidelse av grøntareal
  6. Opprusting av stier og veger i området parkering- infohus-hallen
  7. Belysning mellom parkering og infohus/hall
  8. Pusset opp og gruset siste del av parkeringsplass
  9. Lagt kabler for lyspunkter ved parkeringa
  10. Fjernet gammel infotavle på parkeringa

 

Vi er veldig fornøyd med hvordan det ble på Blokkodden, og håper dette fører til mer trafikk fra lokalbefolkningen og turister.

Blokkodden informasjonssenter i vinter - Klikk for stort bilde Engerdal kommune

Vi har samarbeidet med Statskog og DOV og kommet til en enighet i forbindelse med festebestemmelser og eierskap av parken. DOV vil være eier av parken når den er ferdigstilt. Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i Desember at første del av parken skal være ferdig innen oktober 2023. Vi har hogget ned en del trær, og vi venter nå på at snøen skal bli borte slik at vi kan begynne med grunnarbeidet. Vi håper å få gjort så mye som mulig for de pengene vi har fått tildelt, men vi vet at det ikke vil rekke til alt som er planlagt.

 

Nedenfor kan du se hva som er planlagt og hvordan parken vil se ut når vi er ferdig. Vi tror og håper dette vil bli et flott tilskudd til Drevsjøgrenda, som skal komme alle til gode.

Til toppen