Opplysninger om din eiendom

På Kartverkets tjeneste Se eiendom finner du generelle opplysninger om areal, adresser og bygg på eiendommer i hele Norge.

Der kan du også gjøre oppslag i grunnboken og bestille utskrift fra grunnboken og kopi av tinglyste dokumenter.

Gå til Se eiendom

Kartverkets nettside for eiendom inneholder mye nyttig informasjon, blant annet om hvordan tinglyse eierskifte og rettigheter og hvordan slette tinglyste dokumenter.

Der er det også eiendomsrelaterte skjemaer for tinglysing som skjøte, hjemmelserklæring, festekontrakt og rettigheter.

Gå til Eiendom

Kontakt oss

Roar Moren
E-post
Telefon 40 02 49 07
Til toppen