Klarlegging - påvisning av grenser

Klarlegging/påvisning av grenser - Engerdal kommune

Klarlegging av eksisterende grenser eller påvisning? For å finne svar, må man se på dokumentasjonen (målebrev, skyldskifte, matrikkelbrev) og når det har vert oppmåling av eiendom/grenser. Klarlegging av eksisterende grenser er ny måling av grenser som ikke tidligere er koordinatmålt.  Påvisning er merking av grenser som tidligere er koordinatmålt

Til toppen