Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Oppretting av festetomt

Del av grunneiendom eller jordsameie som noen har festerett til eller som kan festes bort, eller som noen har en tilsvarende eksklusiv og langvarig bruksrett til. Punktfeste er også festegrunn.

For å få opprettet en ny festetomt eller et nytt punktfeste, må grunneier søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven, tilsvarende som søknad om deling av eiendom.

Ved feste må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven (pbl) eller bestemmelser gitt i medhold av loven.

Les mer om festetomt på Kartverkets hjemmeside.

Slik søker du

Saksgang og krav til dokumentasjon er de samme som for deling av eiendom.

Gå til deling av eiendom

Kontakt oss

Roar Moren
E-post
Telefon 400 24 907
Til toppen