Deling av eiendom

Deling av eiendom (oppretting av matrikkelenhet) er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven.

Ønsker du å dele din eiendommen (skille ut tomt), må du søke om fradeling. Også innløsing av festetomt er søknadspliktig.

Ved oppretting av ny eiendom får den nye, selvstendige eiendommen eget gards- og bruksnummer. 

Den nye eiendommen blir registrert i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret og eiendomskartet).

Bestemmelser om deling av eiendom fins i plan- og bygningsloven og matrikkellova.

Deling av eiendom

 

Dispensasjon

Kontakt oss

Roar Moren
E-post
Telefon 40 02 49 07
Chris Brostrøm
E-post
Telefon 40 02 49 69
Til toppen