Slik søker du

Noen byggetiltak kan du sende inn søknad om selv. Her er en veileder for hvordan du søker om byggetiltak på egenhånd.

1. Sjekk om du må sende inn byggesøknad 

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom 

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

3. Samle alt du du må ha med i byggesøknaden

  • Skriv ut situasjonskart via vår kartportal og tegn byggetiltaket med mål inn på dette kartet
  • Få noen til å tegne tiltaket for deg, eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger og snitt-tegninger. Det stilles krav om at tegningene er godt utført

Tegninger og situasjonskart kan lastes opp i den elektroniske søknaden, eller sendes til oss på papir per post til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal

Dersom kommunen har tidligere tegninger fra eiendommen din kan du bestille kopi av disse via tjenesten Engerdal e-torg

4. Varsle naboene dine 

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine kommentarer (merknader) til deg. 

Bestill nabovarsel 

Hvis du ikke har mulighet å sende inn nabovarsel elektronisk, finner du søknadsblanketter på direktoratet for byggekvalitet sine nettsider.

Dokumentasjon som må være med i nabovarselet:

  • en kopi av nabovarselet
  • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
  • eventuelle merknader fra naboene
  • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet

5. Send inn søknad

Søknaden kan sendes inn til kommunen på ulike måter

Søknaden kan sendes elektronisk via forskjellige løsninger/tilbydere, er du privatperson trykk her, er du proffbruker/foretak se Digitale tjenester for proffbrukere.

 

Via e-post til: postmottak@engerdal.kommune.no

Dersom du ikke ønsker å sende søknaden elektronisk kan den sendes per post til Engerdal kommune, Engerdalsveien  1794, 2440 Engerdal.

Mindre byggeprosjekter

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget en oversikt over enkle skjema for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggetiltak.

Søknadsskjema for mindre byggetiltak på boligeiendom

Hvis du ikke har mulighet å sende inn byggesøknaden elektronisk, finner du søknadsblanketter på direktoratet for byggekvalitet sine nettsider.  

Kontakt oss

Chris Brostrøm
E-post
Telefon +47 40 02 49 69
Til toppen