Skiløypeplan - revidering

Dagens skiløypeplan ble vedtatt i 2007. Den angir hvor opparbeiding og preparering av skiløyper kan skje, herunder områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. Lokal skiløypeplan er hjemlet i § 3 første ledd bokstav e, i forskrift for motorkjøretøyer i utmark og vassdrag av 15. mai 1988.

preparert skiløype - Klikk for stort bilde pixabay.com

Bestemmelsen har to begrensninger: Det må gjelde skiløyper for allmennheten og det må være kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter som står for prepareringen.

Det betyr at det ikke er adgang for organisasjoner ut over dette til å kjøre skiløyper. Miljødirektoratet har ved flere anledninger fått spørsmål om hva som ligger i begrepet "turlag".

Det de har uttalt i den forbindelse er at det må kunne kreves at et turlag har tur og friluftsliv som hovedformål for sin virksomhet, og at turlaget har en viss organisering i form av årsmøte, leder og vedtekter.

For eksempel vil en velforening eller utmarkslag vanligvis ikke kunne ansees som et turlag. I en vurdering må foreningens formålsbestemmelser i vedtekter og liknende tolkes.

Det er vanlig at hoteller o.l. preparerer løyper for sine gjester – løyper som også er åpne for allmennheten. Også dette vil være tillatt etter bestemmelsen.

Skiløypeplanen er under revidering. Alle hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter som har innhentet skriftlig tillatelse fra grunneier gjennom å fyll ut «Kartleggingsskjema skiløyper», kan fremme ønsker om skiløyper.

Det er foreløpig ikke satt en endelig frist for å fremme skiløyper, men under finner du en foreløpig fremdriftsplan.

Eventuell tilrettelegging på barmark for skiløyper må avtales spesielt med grunneieren, og om nødvendig omsøkes i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Foreløpig fremdriftsplan – revidering av Engerdal kommunes plan for skiløyper

Foreløpig fremdriftsplan – revidering av Engerdal kommunes plan for skiløyper
Tekst Periode/år
Innhente digital løypetrase på de løyper som i dag kjøres op 2023/2024
Legge inn nye løyper i et digitalt kart Vinteren / våren 2024
Vurdere omfanget av alle innspill Sommeren / høsten 2024
Vedta ny plan Desember 2024/ januar 2025

 

Forskrift for skiløypenett i Engerdal (PDF, 33 kB)                           

 

Kartleggingsskjema for skiløyper (DOCX, 23 kB)

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 40 02 49 03
Til toppen