Eiendomsskatt

Engerdal kommune vedtok i kommunestyret 14.11.2002 å innføre eiendomsskatt på verker og bruk, med unntak av Eiendom som blir drevet som gardsbruk eller skogsbruk. Engerdal kommune har nå også blitt nødt til å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidshus fra 2010.
 

Rammer og retningslinjer for taksering i Engerdal kommune (PDF, 2 MB)

Eiendomsskatt

Til toppen