Næringsfondet

Engerdal kommune har næringsfond. Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men kan også nyttes til kommunalt nærings- og tiltaksarbeid samt kunnskapsrettet og fysisk infrastruktur.

Engerdal kommune Les mer om fondet og hva du kan søke om tilskudd til mm.

Vedtekter for næringsfondet -vedtatt 080921 (PDF, 321 kB)

Søknader til næringsfondet skal skje gjennom portalen Regionalforvaltning.

Les mer om søknadsportalen og søk her

 

Ta kontakt med oss hvis du har en ide, ønsker å utvide næring du har, eller du flytter hit og ønsker å starte ny næringsvirksomhet.

Kontakt oss

Bjarne Granli
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 38 59 91
Sofia Brustad-Johnsen
Samfunns- og organisasjonsutvikler
E-post
Telefon 40 02 49 10
Til toppen