Middag til hjemmeboende

Dette er en ordning hvor du får mat levert hjem til deg. Det er et tilbud kommunen har for de som har vanskeligheter med å få laget seg middag selv. Det leveres kun i området Drevsjø og omegn. 

Hva tilbyr vi? 

  • Vi leverer ut middag fra kjøkkenet på sykehjemmet, til personer som har vedtak etter søknad. 
  • Det kan søkes om antall måltider pr uke, inntil 7 måltider.
  • Det er ikke mulig å bestille mat fra dag til dag. 

Hvem tilbyr vi det til?

  • Utkjøring etter vedtak
  • Hente middag ved institusjonskjøkken selv

Hva koster det? 

Kostpriser hjemmebasert/tilkjørt
Kost Enhet Pris
Middag m/dessert pr stk. 110
Andre dagsbesøkende-middag pr stk. 120
Kostpris fullpensjon bemannede omsorgsboliger pr mnd: pr måned 4000
Frokost pr stk. 25
Lunsj pr stk. 50
Kveldsmat pr stk. 25
Dagtilbud i bemannet omsorgsbolig etter vedtak inkl. frokost og lunsj pr stk. 75

 

Slik søker du: 

Du søker ferdig middagsmat og levering ved å fylle ut søknadskjemaet. 

Søknad om ferdig middagsmat

 

Saksbehandling:

Kommunen behandler den innsendte søknaden, og fatter et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket, og du har mulighet til å klage på dette vedtaket innen tre uker etter at du mottok brevet hvis du ikke er enig. 

Forklar hvorfor du er misfornøyd med vedtaket og hvorfor det bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du ta kontakt med kommunen. 

Kontakt oss

Kine Vestad
Leder forebyggende rehabilitering
E-post
Telefon 40 02 49 53
Til toppen