PP-tjenesten for Trysil og Engerdal

PP-tjenesten for Engerdal er samordnet med Trysil.

Kontaktinformasjon

Telefon:  47 77 06 25

Besøksadresse: Gamlevegen 1, 2420 Trysil

Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil

E-post: ppt@trysil.kommune.no

(ikke send sensitiv informasjon på e-post, bruk heller eDialog.)  Gå til eDialog

Tingstua Trysil Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune Tingstua, Trysil

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

 

 

 

 

 

 

PP-tjenesten holder til på Tingstua.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

PP-tjenesten arbeider med ulike tiltak for alle aldersgrupper fra småbarn til godt voksne. De er sakkyndige og vurderer hvem som har rett til særskilte tiltak etter opplæringslova. De bruker mye tid på å gi foresatte og lærere råd om barn og unges ulike problemer, også i forhold til samspill og dannelse. Det er gratis å få hjelp av PP-tjenesten.

PP-tjenesten

 

Kontakt oss

Tanja Køien Andersen
Daglig leder
E-post
Telefon +47 48 89 86 91
Liv Vingelsgaard
Spesialpedagog
E-post
Telefon +47 47 77 06 25
Tove Vestli
PP-rådgiver
E-post
Telefon +47 48 89 43 76
Nina Merete Nyhuus-Jutulstad
PP-rådgiver
E-post
Telefon +47 47 46 64 58
Anne Eline Larsen
PP-rådgiver
E-post
Telefon +47 48 89 86 87
Til toppen