Kontrollutvalget

Sekretariatsamarbeidet er et samarbeide mellom kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord Odal, Sør Odal, Våler og Åsnes.   Dette samarbeidet er igjen tilknyttet Konsek Øst IKS.  Sekretær for Kontrollutvalget i Engerdal er Kristin Moe.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalg
Representant e-postadresse Funskjon Personlig varamedlem
Thor Haugen thor.haugen@engerdal.kommune.no Leder Ole Kveen Brustad
May Britt Solbakken may.britt.solbakken@engerdal.kommune.no Nestleder Maren Drevsjømoen
Morten Solbakken morten.solbakken@engerdal.kommune.no Medlem John Anders Mortensson
Monica Bye Spånberg monica@johnsgard.no Medlem Jon Bakken
Tor Erik Skramstad torskram@hotmail.com Medlem Gunveig E. Eggen

 

Les saksframlegg og møteprotokoller hos kontrollutvalgets side hos Konsek Øst IKS her

Vedtekter  (PDF, 120 kB)

Kontakt oss

Kristin Moe
Sekretær kontrollutvalget
E-post
Telefon 95 13 31 87
Til toppen