Virkemiddels- og tilskuddsdag for næringslivet 22. august 2023

Engerdal kommune og Destinasjon Femund Engerdal inviterer næringslivet til en dag der vi orienterer om virkemiddelapparatet og aktuelle tilskudd/finansiering.

Det vil også bli mulighet til en-til-en møter med aktørene.

Programmet er lagt opp slik at man kan delta kun på deler av dagen hvis man ønsker det.

Program

10.00: Velkommen v/Engerdal kommune.

10.05: Innovasjon Norge v/Kristin Siksjø – Orientering om program og finansiering

10.30: Innlandet fylkeskommune v/Espen Køhn – Fylkeskommunens virkemidler

11.00: Lunsj

11.45: Sør-Østerdal Næringshage – Orientering om næringshagen og tips til søknadsskriving

12.30: Destinasjon Femund Engerdal v/Mia Faldmo

12.40: Frivilligsentralen v/Ingunn Sømåen – Om tilskuddsportalen

(Justeringer kan forekomme)

Sted: Kommunestyresalen i Enger.

Av hensyn til bevertning ber vi om at interesserte melder seg på innen fredag 18. august på e-post til dag.ronning@engerdal.kommune.no eller telefon 41544044.

Til toppen