Vi minner om grendemøter i Elgå i kveld om kommuneplan

Engerdal kommune ønsker  å involvere flest mulig i utarbeidelse av dette dokumentet og inviterer til grendemøter hvor det informeres om planprosessen og spesielt om hvordan man kan gi innspill til planen. Grendemøte i Elgå i kveld er på samfunnshuset kl. 19.00

Vakker solneddgang i Elgå ved Femund - Klikk for stort bilde Fred Johnny Østbøl

Som tidligere meddelt så har Engerdal kommune startet arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet for overordnede arealdisponeringer i årene fremover.

Les mer om kommuneplanarbeidet her

Til toppen