Velkommen til fagmøte om lønnsom utvikling av gården

Du ønskes velkommen til møte i Kommunehuset i Engerdal kl 11-14 eller på Rådhuset i Åmot (Torget 1, Rena) kl 19-2130. Begge møtene avholdes onsdag 7. februar. Kom på det møtet som passer best, og ta gjerne med deg den påtroppende generasjonen.  Møtene er for deg som driver med mjølk- eller storfekjøttproduksjon. 

Kuer på beite Fred-Johnny Østbøl

Bakgrunn og målgruppe: små og mellomstore mjølk- og storfekjøttbesetninger som skal løse løsdriftkravet, men også andre med et ønske om videre utvikling av egen gård. 

 

 

 

 

Programmet for møtene er:

  • Velkommen! 
  • Lønnsom utvikling av gården gjennom langsiktig planlegging og trinnvis bygging. Lars Erik Ruud/ Innlandsfjøs-prosjektet
  • Finansiering av fjøs: Innovasjon Norges ulike investeringstilskudd 
  • Enkel bevertning
  • Erfaring fra ombygging ved lokal gardbruker
  • Presentasjon av lokalt rådgivingstilbud: Tine, NLR og Nortura

 

Det blir satt av tid til å stille spørsmål til innlederne.

Gratis deltakelse.

Påmelding på https://nettskjema.no/a/394098 

 

Velkommen!

Landbrukskontorene i Sør-Østerdals-regionen, Innlandet fylke, Statsforvalteren i Innlandet, Tine rådgiving, Norsk landbruksrådgiving Innlandet, Nortura, Innovasjon Norge Innlandet, Innlandsfjøs-prosjektet

Til toppen