Utlysning av resterende SMIL-midler

Engerdal kommune vedtok i SMIL og NMSK utvalget 5. juni, at resterende SMIL-midler på til sammen kr 10 285 skal lyses ut.  Dette med bakgrunn i at disse midlene er gjenstående etter 1. gangs behandling.

Tilgjengelige midler for tildelingen er kr 10 285.

Fristen for å søke er 1. juli 2024.

 

Søknader om tilskudd sendes via Altinn.

 

Søknadene vil bli behandlet administrativt med bakgrunn i vedtaket gjort i SMIL og NMSK utvalget 5. juni. Søknadene prioriteres iht. Engerdal kommunes vedtatte Tiltaksstrategier og retningslinjer

for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2024-2027 og i henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

 

Les mer om SMIL-ordningen her

Til toppen