Utdeling av ungdomsstipend 2024

Engerdal kommune har siden 2021 delt ut et ungdomsstipend på totalt 10 000 kroner pr. år. Stipendets kan fordeles på inntil fire søkere, og er opprettet for å engasjere unge til å satse videre på aktiviteter de allerede har interesse for og driver aktivt med. Alle ungdommer mellom 13 til 17 år med bostedsadresse i Engerdal kan søke på stipendet.

Vi mottok totalt fem søknader til ungdomsstipendet for 2024, hvor fire av søknadene kom innen søknadsfristen. Søknadene som ble vurdert for 2024 berørte temaene/aktivitetene idrett, jakt, fiske og friluftsliv. De ble vurdert av ordfører Tor Erik Skramstad, leder i ungdomsrådet Ingvild Ryen Søndmør og sektorleder for oppvekst og utvikling Line Storsnes.

Ungdomsstipendet for 2024 tildeles ved kommende for følgende aktiviteter:

  • Peder Sømåen - idrettene løping og ski
  • Nicklas Vestad Nesheim - jakt, fiske, friluftsliv, natur, dyreliv og fellefangst
  • Jo Bjørnar Røsten - fiske, isfiske og utforsking av fiskefaunaen i Djupsjøen      

Disse har tidligere mottatt ungdomsstipend fra Engerdal kommune:

ÅrHvem
2021Halvor S. Omang
2022Henning Sundet
 Brage-Johan Fremming Karlsen
 Odin Martiin Nymoen Skogly
2023Halvor Skogheim
 Brage-Johan Fremming Karlsen
 Henning Sundet
 Kristian Lundby
 Odin Martiin Nymoen Skogly

Det ble opprinnelig fattet politisk vedtak om tildeling av ungdomsstipend allerede for 2020. Prosessen for dette kom ikke ordentlig i gang dette året, og det ble derfor ikke delt ut midler. Det ble derfor i 2023 besluttet å bruke 10 000 ekstra i tildelinga for dette året. En hadde derfor 20 000 å dele ut, og vurderte dermed at stipendet for dette året kunne deles på flere enn fire stk.

Etter flere år med utdeling av ungdomsstipend har en utelukkende hatt mannlige søkere. Vi ønsker å arbeide for at vi i tillegg også får kvinnelige søkere for 2025.

Engerdal kommune ønsker alle våre ungdommer, både med og uten ungdomsstipend, lykke til med sine aktiviteter!

Til toppen