Ungdomsrådet - valg 2023

Engerdal Kommune har vedtatt nye retningslinjer, budsjett og godtgjøring av Engerdal Ungdomsråd. De nye retningslinjene ble utarbeidet med inspirasjon fra Trysil kommunes mange års grundige arbeid med ungdomsråd, og det rettes en stor takk til rådgiver Beathe Helen Sande i Trysil Kommune for veiledning og rådgivning. Retningslinjene ble gjennomarbeidet i Ungdomsrådet før de ble sendt videre til politisk behandling. Her ble de vedtatt i kommunestyremøtet den 18. oktober, og om 2 år skal retningslinjene revideres. Informasjon og valg skal for kommende år være i september, med påfølgende opplæring. 

Med de nye retningslinjene er det mye nytt og nyttig som skjer rundt dette med både valg til ungdomsrådet, hvordan det drives/møtefrekvens og hvem som støtter opp rundt ungdomsrådet bl.a. Ungdomsrådet er ungdommenes viktigste arena for å hjelpe politikerne med å forstå hva som er viktig for barn og unge som bor i Engerdal Kommune, da ungdomsrådet her rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barn og ungdom – politikerne skal vite hva ungdommene mener før de tar avgjørelser, men de må ikke gjøre som ungdomsrådet sier. Blir du valgt inn i ungdomsrådet kalles rollen din for «folkevalgt» - det vil si at du lytter til og snakker på vegne av alle barn og unge i Engerdal Kommune. Ungdomsrådet er også en viktig arena for å lære om demokrati, medbestemmelse og å ta ansvar.

Mandag hadde koordinator Linda Nathalie Foss informasjonsmøte på ungdomstrinnet på EBUS. Nå skal elevene som ønsker å stille som kandidat til Ungdomsrådet skrive seg opp på liste hengt opp på skolen. Elever fra Engerdal som går på videregående skoler utenfor kommunen kan selv sende inn sitt kandidatur til ungdomsrad@engerdal.kommune.no. Alle kandidaters navn blir så satt opp på en valgseddel på sitt trinn (8, 9, 10 og videregående), og på fredag 17. november blir det valgdag på EBUS for ungdomstrinnet. Vedlagt finner dere retningslinjene for nærmere gjennomsyn rundt valg osv.

Viktig:

Frist for å melde seg som kandidat til Ungdomsrådsvalget: Onsdag 8. november (liste på u-trinn for elever på EBUS og på epost for elever på videregående).

Valg: fredag 17. november kl. 0900 på EBUS for ungdomstrinnet.

Opplæring og oppstart nytt Ungdomsråd: onsdag 22. november etter skola i Enger.

Godt valg – og husk: din stemme teller!

RETNINGSLINJER (PDF, 117 kB)

Til toppen