Tiltaksprisen for 2024 tildeles Sømåen Tradisjonshandverk AS

Tiltaksnemnda har i sitt møte 5. juni 2024 enstemmig tildelt tiltaksprisen for 2024 til Sømåen Tradisjonshåndverk AS.  Vi gratulerer så mye med prisen!

Henning foran et gammel hus som blir restaurert - Klikk for stort bilde Sømåen Tradisjonshåndverk AS

 

Følgende premisser for bakgrunnen utvelgelse av utdeling av pris:

”Prisen deles ut normalt annethvert år etter avgjørelse av tiltaksnemnda (formannskapet) .Selve prisen er tenkt som en oppmuntring for dyktig utført tiltaksarbeid (nyetablering, videreutvikling av et allerede eksisterende tiltak, vektlegging av fantasi, dyktighet, nyskapning, økonomiresultat, osv.). Prisen kan gå til enpersons bedrifter, større bedrifter eller rene ideskapere. Næringslivet/bedriftene sjøl må kunne komme med forslag på kandidater, men også fra hvem som helst ellers bør forslag kunne etterspørres. Også fra tiltaksnemnda(formannskapet) sjøl.“

Sømåen Tradisjonshandverk AS har de fleste kriterier inne og er derfor Formannskapet sin klare Tiltaksprisvinner blant  mange gode forslag.

Sømåen Tradisjonshåndverk AS har siden starten i 2008 vist god kunnskap og erfaring innen restaurering av tømmerbygninger, lafting og generelt tømrer-/snekkerarbeid.

De har gjennom mange år tatt på seg små og store oppgaver med nybygg og restaurering av gamle tømmerhus. Bedriften har flere dyktige ansatte og er en svært viktig arbeidsplass for Engerdal kommune. Henning Søndmør og hans stab restaurerer og bygger etter gamle snekkermetoder ved bruk av naturlig materiale og god kunnskap.

Sømåen Tradisjonshåndverk AS

De blir svært godt omtalt langt utenfor Engerdals grenser for deres arbeid, som viser at de har god kompetanse på det de jobber med. I sitt arbeid er de svært opptatt av materialkvalitet, derfor hogger de og skjærer mye av tømmeret selv.

I 2014 tok de også over produksjon av den tradisjonsrike Femundbåten, slik at denne kunnskapen ikke skal gå tapt. De gikk i lære hos tidligere båtbygger i Elgå, og behersker nå faget på egen hånd og produksjonen ruller og går.

Formannskapet mener dette vil gi bedriften en god oppmuntring på det videre arbeidet som Sømåen Tradisjonshandverk AS gjør.

Prisen vil bli overrekt på åpningen under årets Engerdalsdager fredag 2. august 2024 av formannskapet.

Til toppen