Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Engerdal kommune har fått til sammen kr 50 000,- i statlig tilskudd til drenering. Disse midlene er det mulig å søke på, det er ingen søknadsfrist og søknader vil bli behandlet fortløpende.

pixabay.com

Alle foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det gis tilskudd for arealer som ikke tidligere er grøftet. Tilskuddssatsene er som følger:

  • 4 000 kr/daa ved drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving.
  • 61 kr per løpemeter grøft, begrenset oppad til 4 000 kr/daa, ved annen grøfting.

 

Mer informasjon om søknadsordningen og innlogging på altinn finnes her: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet.

 

Søknad sendes via altinn.no

 

I tillegg er det mulig å søke kommunens jordbruksfond for tilskudd til drenering.

Her er tilskuddssatsene som følger:

  • 1 000 kr/ daa ved drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving.
  • 15 kr per løpemeter grøft til usystematisk grøfting.

 

Mer informasjon om søknad til kommunens jordbruksfond og søknadsskjema finnes her: Tilskudd til grøfting/drenering - Engerdal kommune

Til toppen