Søknad om salgs- og skjenkebevillinger

Fireårsperioden for salgs- og skjenkebevillinger går snart ut og det er på tide å søke om fornyelse av bevillingen.  Det er anledning for alle som ønsker å selge eller skjenke alkohol å søke.  Søknadsfrist settes til 10.05.2024.

Ny søknad
Alle som har bevilling må søke om ny bevilling dersom de ønsker å fortsette virksomheten. Den enkelte bevillingshaver har selv ansvar for å søke i tide.  Dersom det ikke blir sendt ny søknad, vil en stå uten bevilling etter 30.06.2024.

Søknadsfrist 10.  mai  2024
Saksbehandlingen i en slik fornyingsprosess for alle bevillingshavere i kommunen er omfattende og kan ta lang tid. Kommunen må mellom anna innhente uttale om vandel fra politi og skatteetaten. Dersom ny søknad ikke har kommet inn til kommunen innen 10. mai 2024, kan vi ikke garantere at ny bevilling vil være klar innen den gamle bevillingen går ut.  En risikerer da å kunne stå uten bevilling for en periode.


Søknadsskjema
Du som søker skal bruke søknadsskjema som de finn på Engerdal kommune sine nettsider;  eller trykke på lenken her:
Salgsbevilling                  Skjenkebevilling

 

Du kan lese mer om salgs- og skjenkebevillinger på siden vår her
 

De som har hatt bevillingen denne perioden og fremdeles har har fått tilsendt brev.

Vedlegg til søknaden
Følgende vedlegg skal følge søknaden:

  • Firmaattest som ikke er eldre enn 2 måneder. 
  • Dokumentasjon av eierforhold i virksomheten, evt. ved utskrift av aksjebok. 
  • Kopi av leiekontrakt som dokumenterer at det ligg føre et leieforhold til lokala/arealet der det vert søkt om bevilling, innendørs og utendørs, og evt. utløpsdato for denne. 
  • Plantegning i A4-format med opplysning om salgs- og skjenkeareal i m2.
  • For butikker – som også viser plassering av alkoholholdig drikk. 
  • Serveringsareal skal være skravert. Ved uteservering skal også tegning over plassering av uteareal legges ved.
  • Dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder (alkohollov).
  • Dokumentasjon på tilsettingsforhold for styrer og stedfortreder.
  •  

Ta kontakt med kommunen om de har spørsmål til søknadsprosessen.

Til toppen