Skogeiere som hogger selv må ta PEFC-kurs

Kurs i Norsk PEFC Skogstandard må tas før man setter i gang med vedhogst og lignende. 

Fra 1. januar 2024 må alle som skal drive hogst selv og levere tømmer til sertifisert tømmerkjøper, ha godkjent kurs i den nye Norsk PEFC Skogstandard. 

Skal du hogge eller planlegge hogst i skogen din selv? Da må du kunne dokumentere at du har tatt kurs i Norsk PEFC Skogstandard for å få levert tømmer. 

PEFC-kurs kan gjennomføres digitalt gjennom Skogkurs. Du kan ta kurset hjemmefra via PC eller nettbrett. Det er beregnet å ta fra seks til åtte timer, men du kan gå inn og ut av nettkurset så ofte du vil.

Kurset tar for seg de 30 kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard og deres praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. Underveis er det tester i de ulike emnene.

Les mer om kurset HER

Til toppen