SAMINOR 3 - utsatt

SAMINOR utsettes til mars 2024, grunnet utfordringer med planleggingen.

SAMINOR 3 er en befolkningsundersøkelse for alle mellom 40-79 år i Engerdal kommune. Vi håper på høy deltakelse, da dette vil gi oss verdifulle data!

Bilder av deltakere i Saminor - Klikk for stort bildeFra venstre foran: Line Storsnes og Susanna Ragnhild A. Siri Bak fra venstre: Geir Sverdrup, Ingunn Sømåen og Iselin Caroline Finn Sofia Brustad-Johnsen

Engerdal kommune er valgt ut sammen med rundt 50 andre kommuner til å delta i en helse- og levekårsundersøkelse. Undersøkelsen er den tredje i rekken, og gjennomføres i områder med samisk og norsk bosetning

Alle mellom 40 og 79 år i kommunen vil få invitasjon per post i forkant av undersøkelsen. Du som inviteres vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema, og møte opp til en liten helsesjekk. Det vil være en undersøkelsesbuss hvor du vil få målt blant annet blodtrykk, gripestyrke og hjertefunksjon, og avgi blodprøver. Du vil få svar på utvalgte målinger. 

Undersøkelsen gjennomføres av Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet.

SAMINOR-undersøkelsen er en befolkningsbasert helseundersøkelse som samler inn data om helsa og levekårene til befolkningen. Det er spesielt fokus på distriktsbefolkningen i områder med samisk og norsk bosetting. Undersøkelsen er en av de viktigste kildene til kunnskap om helse, sykdom og levekår blant befolkningen i disse områdene og kan bidra til å forebygge lidelser, og forbedre helsetjenestetilbudet.

 

Følg undersøkelsen her

 

Les mer på Saminor sine hjemmesider her

Til toppen