Samenes nasjonaldag 6.februar

Lahkoe biejjine !

Samiske elever og samisk lærer på EBUS.

Til toppen