Oppdatering ekstremværet "Hans"

Kriseledelsen har vært samlet både ved starten og slutten av dagen i dag for å holde oss oppdaterte på skader og tiltak tilknyttet ekstremværet. Selv om det har kommet mye nedbør i Engerdal, har det gått forholdsvis bra, og vannstanden ser nå ut til å synke igjen over hele kommunen. Engerdal har pr. nå en husstand uten bro, men ingen evakuerte innbyggere.

Rune Risbakken

Gangbrua ved Hyttelva på Drevsjø er nå stengt og sperret av midlertidig på grunn av høy vannføring. Det er usikkert om denne brua tåler vannet eller ikke.

Kommunen ved teknisk etat har sikret noen bruer som helt eller delvis har røket. Det har foregått kommunikasjon med Midt-Hedmark Brann og Redning som har bistått med å pumpe ut vann fra kjeller ved privat hus, og kommunen har tatt seg av vann i kjeller på sykehjemmet. Elvia har oppsyn med enkelte stolper som har mistet fotfeste, og kommunen holder dialogen. Fylkesvei 26 kan bli stengt et kortere øyeblikk som følge av dette.

Befolkningen bes melde fra ved skader eller fare for skader og ved eventuelt behov for bistand.

  • Meld fra om skader og utfordringer til kommunens beredskapsmail her
  • Ring kommunens tekniske vakttelefon 95 85 56 20 ved umiddelbart behov for bistand fra kommunen.
  • Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Ordfører henstiller fremdeles om at vi skal bry oss om, og å ta vare på hverandre. Selv om det er mer voldsomme skader i andre kommuner enn her i Engerdal, kan likevel flere av våre innbyggere sitte med uro og bekymringer.

Til toppen