Nå kan du søke om ungdomsstipend fra Engerdal kommune

Engerdal kommune deler ut et ungdomsstipend på totalt 10.000 kroner pr. år. Stipendet kan deles på inntil 4 søkere. Stipendet er opprettet for å engasjere unge til å satse videre på aktiviteter der de allerede deltar aktivt. Dette kan være aktiviteter innen kunst, kultur, idrett, friluftsliv eller andre fritidsaktiviteter.

Den som kan søke på stipendet er ungdom fra 13 til 17 år med bostedsadresse i Engerdal. De som skal vurdere søknadene er ordfører Tor Erik Skramstad, sektorleder for oppvekst og utvikling Line Storsnes og leder i ungdomsrådet Ingvild Ryen Søndmør. Det vil bli lagt vekt på motivasjon og fremtidsplaner rundt aktiviteten, og refleksjoner rundt sin egen deltakelse i aktiviteten. Det er viktig at søker har fotfeste i aktiviteten sin, og ønsker å drive den videre.

En søknad må minimum inneholde

1) Hva slags aktivitet søker du stipend til?

2) Hvorfor søker du?

3) Hva tenker du å bruke et eventuelt tilskudd til?

4) Hvilke fremtidsplaner har du for aktiviteten din?

Engerdal kommune kan veilede deg i å skrive søknad hvis du ønsker det. Ved ønske om hjelp kan du kontakte: Line Storsnes på epost: lso@engerdal.kommune.no eller telefon: 48 14 46 68.

Søknadsfrist: 5. april 2024.

Søknaden sendes på epost til: postmottak@engerdal.kommune.no

Til toppen