Miljøfyrtårnpris til Engerdal barne- og ungdomsskole

11. desember 2020 ble Engerdal barne- og ungdomsskole sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Selve bekreftelsen - et stort metallskilt – ble delt ut på kommunestyremøte 28. april.  Vi gratulerer så mye.

På bildet fra venstre: Ordfører Line Storsnes, rektor på EBUS Lise N. Risbakken, Mihaela Edstrøm, varaordfører Terje Langfloen Gerd Ø. Galten Det var Mihaela Edstrøm som er miljøfyrtårnkoordinator som på vegne av EBUS satte i gang prosjektet med å bli sertifisert.  Det er en stor og utfordrende oppgave som har involvert mange.

Ved å være sertifisert tar de aktivt miljø- og samfunnsansvar, og de skal bidra til grønn omstilling

 

I sin tildeling skriver miljøfyrtårn:

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med de nevnte kriterier.

Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

 

Les mer om miljøfyrtårn her

Til toppen