Invitasjon til informasjonsmøter og webinarer om hundens dvergbendelmark hos elg - Prosjekt "ElgMark"

Prosjekt “Elgmark” vil invitere til fire fysiske møter og 1 digitalt møte for å spre informasjon.  Formålet med møtene er å informere om parasitten, hvordan den gjenkjennes, samt rutiner for innsendelse og varsling.  

Høsten 2024 arrangerer prosjektet «ElgMark» informasjonsmøter og webinarer for å øke kunnskapen om hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) hos elg. Parasitten ble først påvist i en elg i Stor-Elvdal vinteren 2022, og deretter i fire tilfeller i Røros og Åmot kommuner under jaktsesongen 2023. 

Bakgrunn: 

Hundens dvergbendelmark lever i tarmen til hundedyr som skiller ut egg gjennom avføringen. Når hjortedyr får i seg egg fra miljøet, kan de utvikle parasittblærer i indre organer. Parasitten kan også smitte til mennesker, men slike tilfeller er sjeldne. Parasitten er kjent fra ville arter i Finland og fra elg og ulv i Sverige, men utbredelsen i Norge er fortsatt ukjent. 

Om prosjektet ElgMark: 

Prosjektet ElgMark er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet (Evenstad), Veterinærinstituttet, Mattilsynet, 4 fylkeskommuner og 38 kommuner. Målet er å øke bevisstheten om parasitten blant jegere og andre nøkkelpersoner for å få mer kunnskap om utbredelsen og helseeffektene av infeksjonen hos elg. Jegere oppfordres til å kontakte Mattilsynet dersom de oppdager mistenkelige forandringer i indre organer hos felte hjortedyr eller fallvilt. 

Invitasjon til informasjonsmøter: 

Prosjektet inviterer til fire fysiske møter og ett digitalt møte for å spre informasjon om parasitten, hvordan den gjenkjennes, samt rutiner for innsendelse og varsling. 

Fysiske møter: 

Møte 1: 2. september, Røros, Storstuggu (120 plasser) 

Møte 2: 3. september, Rena, HINN (300 plasser) 

Møte 3: 4. september, Mo (Nord-Odal), Mo Sanitetshus (120 plasser) 

Møte 4: 18. september, Ås, Veterinærinstituttet (100 plasser) 

Digitalt møte (webinar): 

19. september på TEAMS (ubegrenset antall plasser) 

Deltakere: 

Vi inviterer lokale grunneiere/valdansvarlige, fallviltjegere, viltansvarlige, representanter fra slakterier med viltmottak, og jaktledere eller representanter fra jaktlagene. 

Forelesere: 

Andrea Miller, Førsteamanuensis/veterinær, Høgskolen i Innlandet, Evenstad 

Malin Rokseth Reiten, Fagansvarlig vilthelse, Veterinærinstituttet Ås 

Lokale inspektører fra Mattilsynet 

Påmelding: 

For fysiske møter: https://nettskjema.no/a/436848 (påmeldingsfrist: 27. august for møte 1-3, 9. september for møte 4) 

For webinar: https://nettskjema.no/a/437591 (påmeldingsfrist: 19. september kl. 10:00) 

Spørsmål? 

Kontakt Andrea Miller på andrea.miller@inn.no 

Velkommen til møtet! 

 

Til toppen