Informasjon fra Frivilligsentralen

Det er for tiden mindre kapasitet på Frivilligsentralen, men mandagstreff i Engerdal, språkkafé, tirsdagstreff på Drevsjø, bingo og lunsj går som planlagt.

Telefonen er for tiden viderekoblet til Enger. SMS/epost svares på sporadisk.

Til toppen