Grendemøte om kommuneplan i Engerdal flyttes til mandag 27. mars

På grunn av kollisjon med arrangement flyttes det planlagte grendemøte om kommuneplan i Engerdal fra torsdag 23. mars til mandag 27. mars kl. 19.00 i Engerdal Samfunnshus.

Skråfoto – Engerdal sentrum fra syd. Kilde: www.snl.no/engerdal (Store norske leksikon)

Engerdal kommune ønsker  å involvere flest mulig i utarbeidelse av dette dokumentet og inviterer til grendemøter hvor det informeres om planprosessen og spesielt om hvordan man kan gi innspill til planen. Grendemøte i Engerdal   samfunnshuset kl. 19.00 mandag 27. mars.

 

Som tidligere meddelt så har Engerdal kommune startet arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet for overordnede arealdisponeringer i årene fremover.

Les mer om kommuneplanarbeidet her

Til toppen