Går du med tanker om å sette opp et mindre bygg til avfallsdunkene eller har du kanskje gjort det alt? Dette må du vite

Etter at det i fjor høst kom på plass ny ordning fra FIAS med fire avfallsdunker er det mange som har bygd et mindre bygg til avfallsdunkene sine, og det er sikkert mange som går med tanker om å sette opp ett slikt bygg i år. I denne artikkelen presiserer vi noen retningslinjer som må følges ved oppføring av slike bygg. 

Må man søke om godkjenning?

Du kan sette opp et søppelskur på egen eiendom uten søknad – men det er noen forutsetninger. Vanligvis skal man følge gjeldende reguleringsplan for sitt område, og her er ofte byggegrensa 5 meter fra vei. Skuret kan likevel plasseres nærmere veikant enn 5 meter hvis det har en størrelse på maks 4 m², men skal ikke plasseres nærmere enn 1 meter fra tomtegrensen.

 

Hvis byggegrensen ikke er fastsatt i reguleringsplan eller i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, gjelder veglovens generelle byggegrenser. Veglovens byggegrenser måles fra midten av veien: «Byggegrensene skal gå i en avstand på 50 meter fra riksvei og fylkesvei og 15 meter fra kommunal vei. For gang- og sykkelvei er avstanden 15 meter (enten veien er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei)».

Dersom du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei må du sende inn en søknad om dispensasjon. Dette kan du gjøre på Statens vegvesens hjemmeside, og skal ikke sendes kommunen.

 

Forutsetningen er at bygget ikke hindrer sikt mot vei, kryss, bakke, sving eller likende, og ikke er til hinder/sjenanse for veivedlikehold. Videre vil det være en forutsetning at Engerdal kommune ikke holdes ansvarlig som følge av skader fra veivedlikehold og likende. Det er også en forutsetning at bygget settes opp i enkelhet og brukes til sitt formål (dvs. søppelskur), og ikke som eksempelvis bod eller sykkelparkering. Merk at skal du sette opp et slikt bygg utenfor din eiendom må du ha godkjennelse fra grunneier.

 

Dersom ditt bygg er innenfor disse kriteriene, kan du sette det opp uten å søke kommunen i forkant.

 

Husk å melde inn tiltaket!

Uavhengig om du må søke eller ikke, må alle melde inn tiltaket til kommunen. Skjema for dette finner du her. Send skjema med vedlagt situasjonskart som viser byggets plassering, størrelse og avstand til vei til: postmottak@engerdal.kommune.no

 

Størrelser og mål

Standard abonnement (240 liter restavfall og 140 liter i de andre)

 • Bredde på alle fire dunkene sammen er 230 cm
 • Dybde 80 cm
 • Høyde 107 cm
   

  Mini-abonnement (140 liter i alle fire dunkene)
 • Bredde på alle fire dunkene sammen er 220 cm
 • Dybde 60 cm
 • Høyde 106,5 cm


  Har du noen spørsmål?

  Ta kontakt med Byggesak på telefon: 400 24 969 eller send epost til: chris.brostrom@engerdal.kommune.no
Til toppen