Flyktninger i Engerdal kommer i arbeid!

Engerdal kommune har tatt imot en god del flyktninger for bosetting etter at Ukrainakrisa oppsto i 2022.

Hus i solnedgang - Klikk for stort bilde Engerdal kommune

Det å være flyktning i et fremmed land er i seg selv en enorm utfordring. Etter tap av hjemmet sitt, jobben og alt som var kjent og kjært skal man etablere seg helt på nytt, starte helt på skratsj med språk, kultur og samfunn.  Bare det å skulle lære seg et helt nytt språk i voksen alder er ikke lett,  det er rett og slett hardt arbeid.

Bosatte flyktninger over 18 år i arbeidsfør alder får tilbud om å delta i integreringsprogram med mål om arbeid eller videre utdanning etter endt program. 

I dette bildet er vi utrolig imponert over resultatene til de bosatte flyktningene i Engerdal. Alle som avsluttet introduksjonsprogram i 2023 har gått over til arbeid!

Ved nyåret har ytterligere 6 deltakere avsluttet eller avbrutt programmet pga arbeid. 

Flyvo – Engerdal flyktning og voksenopplæringstjeneste-  vil benytte muligheten til å takke aller samarbeidspartnere for godt og fruktbart samarbeid om bosetting og integrering av flyktninger. 

Dette vitner om nitidig og bred innsats ikke bare fra alle ansatte på Flyvo, men også virksomheter som tilbyr språkpraksisplasser, Nav, kommunale tjenester, og ikke minst alle de frivillige som bidrar på ulike arenaer. 

Det forteller også at flyktninger har med seg masse ressurser, arbeidsevne og vilje til å klare seg selv og bidra i samfunnet – bare de blir sett, inkludert og får muligheten. 

Til toppen