Engerdal kommune - Årsbudsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027 - på høring

Kommunedirektørens årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-27 legges ut på offentlig høring med høringsfrist 17. november 2023.  Høringer mottatt etter denne  fristen vil ikke bli tatt med videre i prosessen. Det vil si at mener du/dere noe om budsjett 2024 så MÅ høringsuttalelsen være kommet innen 18. november.

Formannskapet har nå lagt Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 ut på høring med frist for innspill 17.11.2023.

Formannskapet behandler årsbudsjett 2024 og økonomiplan med høringsinnspill og gir sin endelige innstilling til kommunestyret i møte 29.11.23.

Kommunestyret vedtar endelig Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 den 13.12.2023.

 

Høringsdokumenter:

Kommunedirektørens saksframlegg Årsbudsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027 - på høring.pdf (PDF, 15 kB)

Kommunedirektørens forslag Årsbudsjett og økonomiplan 2024-2027.pdf (PDF, 3 MB)

Gebyrregulativet 2024 - kommunedirektørens forslag.pdf (PDF, 2 MB)

 

Her kan du sende høringsinnspill:  

Til toppen