Endringer i åpningstidene på biblioteket i tiden fremover

Det blir noen endringer i åpningstidene på biblioteket i månedsskiftet november og desember.

Torsdag 30. november vil biblioteket være åpent fra klokken 10.00-15.00.

Lørdag 2. desember stengt.

Tirsdag 5. desember stengt. 

Ellers er det åpent som vanlig fram til jul. 

Velkommen!

Til toppen