Demensvennlig samfunn

Engerdal kommune vedtok i kommunestyremøte 17.04.24 å inngå en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen.  Torsdag  25.04. ble avtalen undertegnet av kommunen og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Deltakere på mtet - Klikk for stort bildePå bildet foran: Ordfører Tor Erik Skramstad, Elisabeth Skarderud fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bak fra venstre: Aase Sundet fra eldrerådet, Geir Rekve, sektorleder helse og mestring, Julie Spånberg Husfloen, leder eldrerådet og Ine Ekeland fra bedriften Coop Prix Engerdal Engerdal kommune

Når vi nå har skrevet under avtalen så plikter vi som kommune å:

  • Kommunen må opprette og drifte en arbeidsgruppe
  • Arbeidsgruppen settes sammen av fagpersoner fra kommunen, næringslivet og man bør etterstrebe å få med en person med demens, en pårørende
  • Arbeidsgruppen rekrutterer servicenæringer/andre til å delta på kurs
  • Arbeidsgruppen skal koordinere, og holde kurs

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har opprettet arbeidsgruppen.

 

 

 

Hva er et demensvennlig samfunn?

Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av at mennesker med demens kan få en enklere og mer aktiv hverdag hvis vi alle er litt mer oppmerksomme, har litt mer kunnskap og kan bidra litt oftere med en hjelpende hånd. Det er viktig for både livskvalitet og helse. Det er også viktig at innbyggere i Engerdal kommune får mulighet til å bli mer bevisste rundt demens, og hvordan vi på best mulig måte kan bidra til at alle får en enklere og mer aktiv hverdag. I tillegg kan muligheten til å delta som frivillig i lokale aktiviteter bidra til bedre selvfølelse hos personer med demens og pårørende.

 

Et mer demensvennlig samfunn som møter personer med demens med forståelse og tilrettelegging kan gjøre det enklere for personer med demens å delta i lokalsamfunnet, bruke offentlige tjenester og utøve sine borgerrettigheter, som å stemme ved valg. Meningsfulle fritidsaktiviteter gir mulighet til mestringsopplevelser, noe som er viktige for livskvaliteten. Det er ikke alltid nødvendig å tenke at man må opprette egne aktiviteter for personer med demens. Et like godt alternativ kan være å få støtte til å fortsette å gå i svømmehallen eller synge i kor.

 

Ved å inngå avtalen, vil kommunen få tilgang på kursmateriell og relevant opplæring. Arbeidsgruppen lokalt, satt sammen av ansatte fra blant annet helse vil jobbe aktivt inn mot næringslivet i kommunen. Målet er å øke kompetansen rundt demens. Butikkpersonalet eller for eksempel bussjåføren som deltar på opplæringen og gjennomfører kurset vil få et eget godkjent stempel ved inngangen. Dette er et klistremerke som synliggjør at de ansatte i virksomheten har kompetanse på hvordan de skal møte en person med demens.

Til toppen