Oversikt over kommunale veier

Her er en oversikt over alle veier i Engerdal kommune som kommunen har ansvaret for.

Kommunale veier

Kommunale veier
Vei nr. Navn på veien veilengde km Sted
1010 Hylleråsen grendevei 2,8 Hylleråsen
1020 Vestsideveg Heggeriset 1,8 Heggeriset
1021 Boligfelt Heggeriset 0,5 Heggeriset
1030 RV26 snuplass Lian 0,7 Engerdal
1031 RV26 v/Engerdal Torg- brannstasjon 0,2 Engerdal
1032 Renseanleggvegen 0,6 Engerdal
1034 Østlia Nord 0,5 Engerdal
1035 Industriveien 0,5 Engerdal
1051 Hovdbekkdalen (3 veier) 0,4 Engerdalssætra
1052 Risbakkveien (2 veier) 1,7 Risbakken
1060 Drevsjø sentrum 1,2 Drevsjø
1061 Svendshaugveien 0,5 Drevsjø
1062 Renseanleggveien Drevsjø 0,2 Drevsjø
1063 Moafeltveien 1,0 Drevsjø
1064 Lilleboveien 0,8 Lillebo
1080 Høybergveien 5,9 Søre Elvdal
1090 Langsjøveien 6,3 Sømådal
1091 Buvika 0,6 Sømådal
TILSAMMEN 27
Oversikt over kommunale veier i Engerdal kommune

Kontakt oss

Rune Risbakken
Fagansvarlig teknisk avdeling
E-post
Telefon 40 02 49 28
Til toppen