Hvem har vannmåler?

I Engerdal kommune skal alle næringseiendommer, gårdsbruk og offentlige bygg ha vannmåler installert. 

Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og kloakk for eiendommen. Priser framgår av kommunens gebyrregulativ. 

For boligeiendommer kreves det ikke vannmåler. Huseier kan imidlertid installere vannmåler, hvis det er ønskelig. Dette kan være lønnsomt, dersom vannforbruket på eiendommen er lite. 

Fra og med 2021 vil vi tilby avlesning på SMS. Det vil da ikke bli sendt ut kort, men en SMS hvor man skal svare tilbake med sin målerstand.   

For å nå de rette er vi avhengig av å få vite hvilket SMS nummer de enkelte ønsker å få sin avlesning til. Vi ønsker at SMS nummer meldes til kommunen. Skriv gjerne nummeret på kortet som sendes inn i denne omgang eller send oss en egen e-post med opplysninger om SMS nummer. Det er da viktig at det framkommer hvilken eiendom SMS'en skal knyttes til.

 

Etter at vi har fått inn alle måleravlesninger i januar vil det bli laget et årsoppgjør. De som har brukt mindre vanne enn stipulert får da dette tilbake, de som har brukt mer enn det som har vært stipulert betaler for dette i årsoppgjør. På bakgrunn av forbruk vil det bli stipulert nytt forbruk for 2021.

Kontakt oss

Rune Risbakken
Fagansvarlig teknisk avdeling
E-post
Telefon 40 02 49 28
Til toppen