Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Tilknytning til offentlig vann og avløp

Alle bolig- og næringseiendommer som er i nærhet av offentlig vann- og avløpsnett er pliktig til å være tilknyttet dette. Det er kun rørlegger som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger.

Jeg ønsker å tilknytte eiendommen til offentlig vann- og avløp

Tilknytning av eiendommen til offentlig vann og avløp er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven, og må på forhånd være godkjent av kommunen. 

Hva må jeg gjøre 

  1. Ta kontakt med kommune for å vite om det er mulig å koble seg til offentlig vann og avløp. På e-post: postmottak@engerdal.kommune.no eller telefon: 62 45 96 00.
  2. Du må ta kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke. 

Har du fått pålegg om tilknytning til offentlig vann- og avløp? 

  • Du må ta kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke. 
  • Tegninger og forslag til løsning (søknad om tilknytning) sendes av rørlegger til Engerdal kommune.

Kontakt oss

Ove Andreassen
E-post
Telefon 400 24 972
Til toppen