Tilknytning til offentlig vann og avløp

Alle bolig- og næringseiendommer som er i nærhet av offentlig vann- og avløpsnett er pliktig til å være tilknyttet dette. Det er kun rørlegger som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger.

Jeg ønsker å tilknytte eiendommen til offentlig vann- og avløp

Tilknytning av eiendommen til offentlig vann og avløp er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven, og må på forhånd være godkjent av kommunen. 

Hva må jeg gjøre 

  1. Ta kontakt med kommune for å vite om det er mulig å koble seg til offentlig vann og avløp. På e-post: postmottak@engerdal.kommune.no eller telefon: 62 45 96 00.
  2. Du må ta kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke. 

Har du fått pålegg om tilknytning til offentlig vann- og avløp? 

  • Du må ta kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke. 
  • Tegninger og forslag til løsning (søknad om tilknytning) sendes av rørlegger til Engerdal kommune.

Kontakt oss

Rune Risbakken
Fagansvarlig teknisk avdeling
E-post
Telefon 40 02 49 28
Til toppen