Skal du bygge ny bolig/hytte i spredt bebyggelse?

Privat avløpsanlegg er anlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Det stilles nå strengere miljøkrav til de private avløpsanleggene.

Kommunen har en handlingsplan for å redusere forurensning fra mindre og private avløpsanlegg. 

Før man starter en byggeprosess eller skal fradele en boligtomt der det ikke er mulighet med tilkobling til kommunalt avløp, må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4 og tillatelse til å bygge anlegget etter plan og bygningsloven § 20-1.

Skal du fradele tomt?

Før du skal fradele en tomt må du sikre at du har en godkjent avløpsløsning og tilgang til nok vann av tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at det må søkes om utslippstillatelse før du kan fradele tomt. 

Les mer om fradeling og søknadsprosess. (legge inn lenke her)

Har du allerede en fradelt tomt?

Før du skal søke om byggetillatelse må du sikre at du har en godkjent avløpsløsning og tilgang til nok vann av tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at det må søkes om utslippstillatelse før du kan bygge. 

Les mer om byggetillatelse og søknadsprosess.

Slik søker du

  • Du må ta kontakt med et foretak med tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet. De utarbeider søknad om utslippstillatelse på vegne av deg.
  • Søknad om utslippstillatelse sendes til Engerdal kommune. Dette gjøres av prosjekterende foretak. 
  • Avløpsanlegget må prosjekteres og bygges i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  • Ved å samarbeide om felles avløpsanlegg med en eller flere naboer, kan utgiftene reduseres.

Kontakt oss

Rune Risbakken
Fagansvarlig teknisk avdeling
E-post
Telefon 40 02 49 28
Til toppen