Priser og gebyrer - vann og avløp

Vann og kloakkavgifter 

Kommunale eiendomsavgifter

Kommunale eiendomsavgifter
Beskrivelse Enhet Pris
Kommunale vannavgifter  
Jfr. Lov av 31. Mai 1974 om vann- og kloakkavgifter og forskrifter om kommunale vann- og kloakkgebyrer.  
 
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til 4 301
Variabel del: målt forbruk pr. m3 41
Stipulert forbruk der 1 m2 = 1 m3 pr. m3 68
Maks areal bolig 120 m2 - maks areal fritidsbolig 70 m2  
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde.  
 
Installasjon av vannmåler betales av huseier, kommunen holder vannmåler  
Vannmåler er kommunens eiendom  
Vannmålerleie 413
Vannposter 1 499
 
Bedrifter  
Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal  
Målt forbruk 41
Variabel del etter m2  stipulert (  1m2 =1m3) 68
Fast årsabonnement 4 301
 
Tilknytningsavgift for vann pr. enhet 62 500
 
Avløpsavgift  
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til 4 301
Variabel del: målt forbruk pr. m3 41
Stipulert forbruk der 1m2 = 1 m3 pr. m4 68
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde.  
 
Vannmålerleie 413
 
Bedrifter  
Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal  
Målt forbruk 41
Variabel del etter m2  stipulert (  1m2 =1m3) 68
Fast årsabonnement 5 591
 
Tilknytningsavgift for avløp pr. enhet 62 500
 
Slamtømming  
Tømming av tanker inntil 4m3   2 208
Tømming av mull/bio toalett   2 208
Fra 4 til 20m3  pr m3   543
Tømming over 20m3 pr m3   415
     
Tilleggsgebyrer utover ordinært gebyr:    
Utenom sesong ( 01.11 til 01.04) Tillegg 1.707
Nødtømming (helg) Tillegg 2.351
Timepris slamsugebil Tillegg 1.708
Tank ikke klargjort Tillegg 1.708

Kontakt oss

Rune Risbakken
Fagansvarlig teknisk avdeling
E-post
Telefon 400 24 928
Til toppen