Priser og gebyrer - vann og avløp

Vann og kloakkavgifter 

Kommunale eiendomsavgifter

Kommunale eiendomsavgifter
Beskrivelse Enhet Pris
Kommunale vannavgifter  
Jfr. Lov av 31. Mai 1974 om vann- og kloakkavgifter og forskrifter om kommunale vann- og kloakkgebyrer.  
 
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til 4.588
Variabel del: målt forbruk pr. m3 44
Stipulert forbruk der 1 m2 = 1 m3 pr. m3 73
Maks areal bolig 120 m2 - maks areal fritidsbolig 70 m2  
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde.  
 
Installasjon av vannmåler betales av huseier, kommunen holder vannmåler  
Vannmåler er kommunens eiendom  
Vannmålerleie 450
Vannposter 1.600
 
Bedrifter  
Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal  
Målt forbruk 41
Variabel del etter m2  stipulert (  1m2 =1m3) 68
Fast årsabonnement 4 301
 
Tilknytningsavgift for vann pr. enhet 62 500
 
Avløpsavgift  
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til 4 301
Variabel del: målt forbruk pr. m3 41
Stipulert forbruk der 1m2 = 1 m3 pr. m4 68
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde.  
 
Vannmålerleie 413
 
Bedrifter  
Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal  
Målt forbruk 41
Variabel del etter m2  stipulert (  1m2 =1m3) 68
Fast årsabonnement 5 591
 
Tilknytningsavgift for avløp pr. enhet 62 500
 
Slamtømming  
Tømming av tanker inntil 4m3   2 208
Tømming av mull/bio toalett   2 208
Fra 4 til 20m3  pr m3   543
Tømming over 20m3 pr m3   415
     
Tilleggsgebyrer utover ordinært gebyr:    
Utenom sesong ( 01.11 til 01.04) Tillegg 1.707
Nødtømming (helg) Tillegg 2.351
Timepris slamsugebil Tillegg 1.708
Tank ikke klargjort Tillegg 1.708

Kontakt oss

Rune Risbakken
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 40 02 49 28
Til toppen