Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Priser og gebyrer - vann og avløp

Vann og kloakkavgifter 

Kommunale eiendomsavgifter
Kommunale eiendomsavgifter
Beskrivelse Enhet Pris
Kommunale vannavgifter  
Jfr. Lov av 31. Mai 1974 om vann- og kloakkavgifter og forskrifter om kommunale vann- og kloakkgebyrer.  
 
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til 3 978
Variabel del: målt forbruk pr. m3 38
Stipulert forbruk der 1 m2 = 1 m3 pr. m3 63
Maks areal bolig 120 m2 - maks areal fritidsbolig 70 m2  
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde.  
 
Installasjon av vannmåler betales av huseier, kommunen holder vannmåler  
Vannmåler er kommunens eiendom  
Vannmålerleie 383
Vannposter 1 388
 
Bedrifter  
Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal  
Målt forbruk 38
Variabel del etter m2  stipulert (  1m2 =1m3) 63
Fast årsabonnement 3 978
 
Tilknytningsavgift for vann pr. enhet 62 500
 
Avløpsavgift  
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til 3 978
Variabel del: målt forbruk pr. m3 38
Stipulert forbruk der 1m2 = 1 m3 pr. m4 63
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde.  
 
Vannmålerleie 383
 
Bedrifter  
Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal  
Målt forbruk 38
Variabel del etter m2  stipulert (  1m2 =1m3) 63
Fast årsabonnement 5 170
 
Tilknytningsavgift for avløp pr. enhet 62 500
 
Slamtømming  
Tømming av tanker inntil 4m3   2 144
Tømming av mull/bio toalett   2 144
Fra 4 til 20m3  pr m3   528
Tømming over 20m3 pr m3   403
     
Tilleggsgebyrer utover ordinært gebyr:    
Utenom sesong ( 01.11 til 01.04) Tillegg 1 658
Nødtømming (helg) Tillegg 2 283
Timepris slamsugebil Tillegg 1 658
Tank ikke klargjort Tillegg 1 658

Kontakt oss

Ove Andreassen
E-post
Telefon 400 24 972
Til toppen