Renovasjon

I Engerdal er det FIAS som har ansvaret for avfallshåndteringen i kommunen. Dette innebærer blant annet innhenting av avfall og drift av miljøstasjoner. 

Når tømmes avfallet hos deg?

Du finner oversikt over over hvilke dager de forskjellige typene avfall blir hentet hos deg

Tømmekalender

Få tilgang til din tømmeplan ved å skrive inn din adresse. 

Manglende tømming av avfall meldes FIAS.

Hvem skal jeg kontakte? 

Ta kontakt med FIAS om du har har spørsmål angående henting av avfall, bestilling av avfallsbeholdere, klage eller ønsker å bytte beholderstørrelse.

Hva koster det? 

Renovasjonsgebyret sendes ut sammen med de kommunale gebyrene. Renovasjonsgebyret beregnes ut i fra størrelsen på restavfallsbeholderen. Standardstørrelsen er 240 liter restavfall. Klarer du deg med en mindre restavfallsbeholder får du et fradrag på abonnementet. Må du ha større restavfallsbeholder, får du et tillegg i pris. 

Ekstra poser til matavfall og sekker til plastavfall er gratis og fås ved henvendelse til servicetorget i kommunen.

Renovasjonsgebyrer

Renovasjonsgebyrer
Abonnementstype Pris inkl. mva
Standard abonnement per år (240 liter restavfallsbeholder, 140 liter matavfallsbeholder, 140 liter papp/papir og 140 liter glass/metall) 4.749
Mini abonnement per år (140 liter restavfallsbeholder, 140 liter matavfallsbeholder, 140 liter papp/papir og 140 liter glass/metall) 4.116
Maxi abonnement per år (240 eller 360 liter restavfallsbeholder, 140 liter matavfallsbeholder, 240 liter papp/papir og 240 liter glass/metall) 5 381
Fritidsbolig 1.275

Les mer på hjemmesiden til FIAS

Kontakt oss

Rune Risbakken
Fagansvarlig teknisk avdeling
E-post
Telefon 40 02 49 28
Til toppen