Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry   Grensepassering i Engerdal   Border crossing to Norway

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Denne hjelpen vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Slik søker du

Du søker om økonomisk sosialhjelp på Nav sine nettsider.

Søk om økonomisk sosialhjelp

Veileder før du søker

NAV har utviklet en veileder for økonomisk sosialhjelp. Veiviseren er lagt tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at dersom du skal søke sosialhjelp at du går inn og prøver denne. All informasjonen er korrekt og skal være skrevet på en enkel og forståelig måte.

Kriterier

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Økonomisk sosialhjelp er en rettighet som i utgangspunktet gis uten vilkår, men alle under 30 år må gjennomføre visse aktiviteter som er avtalt med kommunen, for å få sosialhjelp.

Du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt: 

  • Om du har søkt om bostøtte
  • Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
  • Om du har kontakt med Nav og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

Kontakt oss

Hege Bergersen
Saksbehandler
E-post
Telefon 400 24 908
Andreas Stallvik
Kommunalsjef Helse/velferd og Oppvekst
E-post
Telefon 942 87 292
Til toppen