NAV Engerdal

"Vi gir mennesker muligheter” er vår visjon, og NAV's arbeid skal være rettet mot arbeid og aktivitet.

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no.

 

Besøksadresse:
Engerdalsveien 1794
2440 Engerdal

Telefon: 55 55 33 33 / 400 24 908
Åpent: mandag, onsdag, fredag kl 10.00-14.00
(kun avtalte møter)

Ditt NAV

NAV har egen tjeneste som kalles "Ditt NAV". Her kan du sende meldekort, sjekke utbetalinger, registrere deg, søke om pensjon og finne ut om andre tjenester.

Hva kan NAV Engerdal hjelpe deg med?

I tillegg er enhetens oppgaver i Engerdal dette:

  • Sosiale tjenester
  • Skjenkebevillinger
  • Barnevern (samarbeidsavtale med Trysil kommune)
  • Flyktningearbeid
  • Utrede saker til politisk behandling

Vi har kontakt med de fleste av kommunens innbyggere gjennom våre omfattende veilednings- og forvaltningsoppgaver, og ønsker å bidra til positive løsninger der brukermedvirkning står sentralt.

Kontakt oss

Hans Petter Nergård
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 83 23 07
Hege Bergersen
Saksbehandler
E-post
Telefon 40 02 49 08
Til toppen