Bostøtte

Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter og høye boutgifter? Da kan du ha rett til bostøtte.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lave inntekter og høye boutgifter. Man har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden overstiger en øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene er. Man må være folkeregistrert med adressen til boligen som man søker om bostøtte for.

Hvem kan få bostøtte?

Man kan få bostøtte hvis man er over 18 år eller hvis man er under 18 år og har egne barn. Boligen må være godkjent til boligformål og ha egen inngang, eget bad og toalett, kjøkkenløsning og muligheter for hvile. Man kan ikke få bostøtte hvis man er i førstegangstjeneste. Studenter/skoleelever/lærlinger over 18 år som deltar i en godkjent utdanning med rett til lån eller stipend fra Lånekassen, har ikke har ikke rett til bostøtte selv om de lar være å søke ytelser fra Lånekassen. Studenter som har fått avslag på utdanningsstøtte fra Lånekassen, kan søke om bostøtte. Studenter som skal fortsette å studere til høsten, regnes som student også i sommermånedene.

På nettsidene til Husbanken finner du informasjon om hvem som kan få bostøtte.

Hvor mye bostøtte kan du få?

Hvor mye bostøtte man kan få, er avhengig av hvilke inntekter og boutgifter man har. Med bostøttekalkulatoren på www.husbanken.no kan man sjekke om man kan få bostøtte, og eventuelt hvor mye.

Slik søker du

Man kan søke elektronisk om bostøtte. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon, for eksempel leieavtale hvis man leier bolig eller lånedokumenter dersom man eier. 

Søk om bostøtte

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden.

Dersom kommunen i ettertid blir kjent med at det har skjedd endringer som kan påvirke grunnlaget for bostøtten, vil det gjøres et nytt vedtak som går tilbake til den datoen endringen skjedde. Det betyr at du risikerer å måtte betale tilbake differansen mellom gammel bostøtte og ny bostøtte. Les mer om hvilke endringer du må melde fra om.

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
På Husbankens nettsider kan du lese mer om hvordan du klager på vedtak.

 

NAV Engerdal er Husbankens mellomledd til innbyggerne når det gjelder bostøtte. 
Ta kontakt dersom det er ønske om mer informasjon eller hjelp til å søke, tlf. 62 45 96 00.

Kontakt oss

Hege Bergersen
Saksbehandler
E-post
Telefon 40 02 49 08
Hans Petter Nergård
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 83 23 07
Til toppen